TË NDERUAR AFARISTË! ​​​​

JU FTOJMË TA BËNI PAGËSËN DIREKT PËRMES POSTËS/ BANKËS OSE ONLINE NË LINKUN SI NË VIJIM:

Netzwerk der Albanischen Geschäften in der Schweiz (NAGS)
300 Bern
CH94 0900 0000 8525 4309 4
Konto 85-254309-4

Emri dhe Logo e Firmës suaj do të shënohet në Datënbankën e faqes përmes Websajtit tonë, sidhe menjëhere mund të përfitoni e kontriboni si anëtarë.

Për pages online ju lutem hapeni këtë formë:

Pagesa Online ​​

FALEMINDERIT PËR ANGAZHIMIN TUAJ!

Të nderuar Anëtarë të RRBSHZ.

 

Një vështrim në shërbimet dhe aktivitetin mbi disa vjeçar të RBSHZ tregon se sa e vlen të paguhet antarësimi. Poashtu përfitoni nga përparësitë konkrete përmes pagesës së antarësimit:

  • RBSHZ është zëri yt
  • RBSHZ ju shoqëron me informata e shpallje të reja për punën tonë
  • RBSHZ është aktiv për ju dhe shpallë reklamë per firmën tuaj
  • RBSHZ ju mbështet profesionalisht për çështje të biznisit
  • RBSHZ mund t’ju këshillojë në çështje ligjore si dhe lidhur me ekspandim të biznisin tuaj

Puna e palodhshme dhe besimi i juaj ndaj RBSHZ si dhe antarësimi aktiv (pagesa) forcon RBSHZ, i ndihmon në përshpejtimin e zbatimit të strategjisë dhe aktiviteteteve të tij, që të ndërlidhet sa më shpejtë në fusha bashkpunimi me grupet e interest (stakeholder) në Zvicër, në vendet amë e më gjerë.

Me nderime,

Kryesia ekzekutive e RRBSHZ

Free WordPress Themes, Free Android Games